Pindstrup Varmeværk AMBA

16. februar 2019

Årsberetning fra ordinær generalforsamling 2018


Pindstrup Varmeværk

Beretning for driftståret  2017/18.

Regnskabet viser et overskud på kr.179.167 . og med et fremført underskud fra sidste år på kr. 178.320,  er der  et overskud  på kr. 847,00  som indregnes i næste års priser. Siden 2014 er gælden nedbragt med på kr. 2,5 mil .

 Det går den rigtige vej men har bibeholdt prisen på 0,55 kr.+moms pr. KWh.

 

Der har ikke været nogen drifts problemer af væsentlig karakter i regnskabsåret så vi har kunnet levere varme til alle forbrugere.

Nøgletal for drifts året:

Det er stadig meget mildt så der sælges ikke så meget varme men vi har ramt det der er budgetteret med.

Det foregående år 2016/17 solgte varmeværket  6297 MWh, hvor der i 2017/18 er solgt 6532 MWh. En lille smule mere, lige lidt mere end  budgettet på 6000 MWh

Der er indkøbt 9920 MWh/sidste år 9373 MWh fra Auning varmeværk. Der er solgt 6532 MWh. Det bevirker at der er et gadetab på 3388 MWh svarerende til ca.34 %.

Det høje gadetab er pg.a af dårlig isolering af rør i gadenettet samtidig køres der ud i nettet med unormal høj temperatur for at nå yderområderne.

Samtidig er det vigtigt at afkølingen i ejendommene er så høj som muligt.

Der er i årets løb brugt mange penge på vedligeholdelse.

Sidste år vedligeholdelse inkl. Tilsyn Kr. 205.832

I år er vedligeholdelse inkl. Tilsyn Kr. 659.795

 

 Der er 305 forbrugere, der er ikke yderlige tilslutninger i regnskabsåret.

Varmeværket ligger stadig i den høje ende med prissammenligningen med andre værker . Et gennemsnitshus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh koster ca. 17,099  kr./år hvor gennemsnittet for hele DK ligger på 12.171 kr./år. (vægtet gennemsnit) Vi er dog ikke den højeste i DK der er flere værker ligger væsentlig højere med MWh pris.

Tallene viser desuden, at der er stor spredning i priserne på fjernvarme . Således koster det fra kr.5.456 til kr.24.012 at opvarme et standardhus årligt, afhængig af hvilket forsyning, huset aftager varme hos.

Vi har i året bidraget med energibesparelser på 84.000 kr. som svarer til 193 MWh = kr. 435.00 pr. MWh som vi har købt gennem DFH fælles køb.

Som nævnt i den sidste årsberetning arbejder vi stadig på fusion med Auning Varmeværk, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på da dette er et punkt på dagsordenen.

Carl-Henrik Behrens 05-11-2018

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk