Pindstrup Varmeværk AMBA

8. april 2019

Orienteringsbrev fra Pindstrup Varmeværk


Til forbrugerne i Pindstrup Varmeværk A.M.B.A.

 

Der har været en del aktivitet på diverse medier vedrørende varmeværket, herunder priser og andre forhold.

Vi har derfor udarbejdet denne orienteringsskrivelse som gerne skulle give svar på nogle af de forhold som efterlyses.

Pindstrup Varmeværk har på 2 generalforsamlinger besluttet at fusionere med Auning Varmeværk. Indkaldelse til disse generalforsamlinger er offentliggjort på vor hjemmeside og i lokalavisen

Baggrunden for en fusion med Auning Varmeværk er bl.a., at vi i forvejen køber varme fra Auning, at bestyrelsen er ved at nå en alder hvor flere påtænker at fratræde i bestyrelsen samt det forhold at Auning Varmeværk er veldrevet og har en forholdsvis billig varmepris. Der har ikke været synlig interesse fra andre om at deltage i bestyrelsesarbejdet.

En fusion med Auning Varmeværk kan sandsynligvis ske med virkning fra 30/6 2019 hvor vort regnskabsår afsluttes.

Der er udført beregninger af statsautoriseret revisor for at opgøre hvordan de økonomiske tal, herunder varmepris, andelskapital (som Auning Varmeværk har) samt øvrige faktorer.

Disse beregninger viser i store træk at vi i Pindstrup skal betale en merpris på 10.000 kr. pr. forbruger som kan opkræves over de kommende 5 år som en del af varmeopkrævningen.

Vi har afholdt flere møder med bestyrelsen i Auning Varmeværk. De har ved det seneste møde tilbudt os, at hver forbruger i Pindstrup Varmeværk skal betale merprisen på 10.000 kr. over 5 år og samtidig vil vor pris excl. moms blive sænket fra de nuværende 0,55 øre pr KWh til Aunings pris som på nuværende tidspunkt udgør 0,42 øre pr KWh.  Bestyrelsen i Pindstrup anser dette for at være en god aftale.

Vi skal selvfølgelig gøre opmærksom på, at dette er de nuværende priser og at ingen kan vide hvordan prisen vil være fremover. Det er dog vor klare opfattelse Auning Varmeværk er et solidt og godt værk som har styr på økonomien og ikke er så økonomisk sårbar som vi er i vort mindre værk. Auning Varmeværk har tidligere år haft en pris på kun 0,36 øre pr. KWh men har nu hævet prisen for at være sikker at der er midler til det igangværende byggeri af et nyt værk i Auning.

De 2 værker er naturligvis omfattet af varmeforsyningsloven som siger at værkerne ikke må have overskud eller underskud. Det gøres praktisk ved at indregne eventuelle overskud eller underskud i det kommende års priser.

Efter fusionen vil administration og medarbejdere være på Auning Varmeværk, og de vil også foretage arbejder i Pindstrup i det omfang de ikke bruger eksterne håndværkere.

Den fremtidige bestyrelse vil være den valgte bestyrelse på medlemmer fra Auning Varmeværk samt yderligere 2 personer fra bestyrelsen i Pindstrup. Dette vil være sådan i en overgangsfase, hvorefter bestyrelsen vil blive valg på generalforsamlingen hvor andelshavere fra begge byer naturligvis er velkomne.

 

Pindstrup 1.april 2019

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen fra Pindstrup Varmeværk

 

Carl Henrik Behrens (formand)

Klaus Jørgensen

Bjarne Nielsen

Jens Anders Rasmussen

Kim Overfeldt

 

I er naturligvis velkomne til at kontakte os hvis der er spørgsmål eller andre ting.

Carl Henrik Behrens (drift og teknik) på 42 17 28 04(om aftenen)

Klaus Jørgensen (økonomi) på 25 21 40 82 (om aftenen)

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk