Generalforsamling

17. oktober 2018

 

Generalforsamling

 

 

GENERALFORSAMLING

mandag den 05. november 2018

Kl. 19.30 i Landbohjemmet

 

DAGSORDEN

 

 

 1. Valg af dirigent

 1. Formandens beretning

 1. Regnskab og budget

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 2. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 3. Valg af revisor og revisorsuppleanter

 4. Behandling af indkommende forslag

 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

  Fusion med Auning Varmeværk

 6. Eventuelt

   

   

Forslag skal være formanden i hænde senest 12 dage før

generalforsamlingen

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk