Nyheder og drift

16. februar 2019

Årsberetning fra ordinær generalforsamling 2018

Pindstrup Varmeværk

Beretning for driftståret  2017/18.

Regnskabet viser et overskud på kr.179.167 . og med et fremført underskud fra sidste år på kr. 178.320,  er der  et overskud  på kr. 847,00  som indregnes i næste års priser. Siden 2014 er gælden nedbragt med på kr. 2,5 mil .

 Det går den rigtige vej men har bibeholdt prisen på 0,55 kr.+moms pr. KWh.

 

Der har ikke været nogen drifts problemer af væsentlig karakter i regnskabsåret så vi har kunnet levere varme til alle forbrugere.

Nøgletal for drifts året:

Det er stadig meget mildt så der sælges ikke så meget varme men vi har ramt det der er budgetteret med.

Det foregående år 2016/17 solgte varmeværket  6297 MWh, hvor der i 2017/18 er solgt 6532 MWh. En lille smule mere, lige lidt mere end  budgettet på 6000 MWh

Der er indkøbt 9920 MWh/sidste år 9373 MWh fra Auning varmeværk. Der er solgt 6532 MWh. Det bevirker at der er et gadetab på 3388 MWh svarerende til ca.34 %.

Det høje gadetab er pg.a af dårlig isolering af rør i gadenettet samtidig køres der ud i nettet med unormal høj temperatur for at nå yderområderne.

Samtidig er det vigtigt at afkølingen i ejendommene er så høj som muligt.

Der er i årets løb brugt mange penge på vedligeholdelse.

Sidste år vedligeholdelse inkl. Tilsyn Kr. 205.832

I år er vedligeholdelse inkl. Tilsyn Kr. 659.795

 

 Der er 305 forbrugere, der er ikke yderlige tilslutninger i regnskabsåret.

Varmeværket ligger stadig i den høje ende med prissammenligningen med andre værker . Et gennemsnitshus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh koster ca. 17,099  kr./år hvor gennemsnittet for hele DK ligger på 12.171 kr./år. (vægtet gennemsnit) Vi er dog ikke den højeste i DK der er flere værker ligger væsentlig højere med MWh pris.

Tallene viser desuden, at der er stor spredning i priserne på fjernvarme . Således koster det fra kr.5.456 til kr.24.012 at opvarme et standardhus årligt, afhængig af hvilket forsyning, huset aftager varme hos.

Vi har i året bidraget med energibesparelser på 84.000 kr. som svarer til 193 MWh = kr. 435.00 pr. MWh som vi har købt gennem DFH fælles køb.

Som nævnt i den sidste årsberetning arbejder vi stadig på fusion med Auning Varmeværk, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på da dette er et punkt på dagsordenen.

Carl-Henrik Behrens 05-11-2018


2. december 2018

Ledningsarbejde

Pga .ledningsarbejde på Skolevej tirsdag d.04-12-2018 vil der være afbrydelse af varmeforsyningen fra kl.09.00 til ca. kl.15.00, følgende veje vil blive berørt.

Skolevej 17-39, Skovbrynet 2-39, Tværvej 1-6, Skovsvinget 1-10, Tjørnervej, Kongsvej, Syrenvej og Kirkevej

Bestyrelsen


25. november 2018

Ledningsarbejde pga. brud

Pga. udskiftning af stopventiler på Brunmosevej, vil der være svigt af varmeforsyningen, tirsdag d. 27/11 fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00

Følgende veje bliver berørt: Brunmosevej fra nr.5 og Tørvevej

Bestyrelsen


25. november 2018

Ledningsarbejde pga. brud

Pga. færdiggørelse af bruddet på Storegade, vil der være forstyrrelse på varmeforsyningen, mandag d. 26/11 fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00 
Følgende veje vil være påvirket af lukningen.
Storegade, Kirkevej, Skovbrynet, Syrenvej, Tværvej, Banevej, Hvidebrovej og noget af Skolevej, Tjørnevej, Skovsvinget Bakkevej, Solbakken og Ringsø
 ...

Bestyrelsen


23. november 2018

Ledningsbrud

Pga. et overrevet fjernvarmerør på Storegade vil der være forstyrelse på varmeforsyningen.
Følgende veje vil være påvirket af lukningen.
Storegade, Kirkevej, Skovbrynet, Syrenvej, Tværvej, Banevej, Hvidebrovej og noget af Skolevej, Tjørnevej, Skovsvinget og Ringsø
Skaden bliver udbedret så hurtigt som muligt

...

Bestyrelsen


23. november 2018

Svigtende varmeforsyning

Pga. lav temperatur fra Auning, kan der fremkomme svigt i varmeforsyningen indtil kl. 11.00 i dag
Bestyrelsen d. 23-11-2018


12. november 2018

Forlængelse af ledningsarbejde

Da det viser sig at omfanget af brudet på Skovbrynet er værre ind først antaget, vil det være nødvendigt at afbryde varmeforsyningen igen tirsdag d.13/11 fra kl.09.00 til ca. kl.15.00
Ffølgende veje vil blive berørt Skolevej 17-39, Skovbrynet 2-39, Tværvej 1-6, Skovsvinget 1-10, Tjørnervej, Kongsvej, Syrenvej og Kirkevej
Bestyrelsen

10. november 2018

Ekstraordinær generalforsamling

Se dagsorden under fanen generalforsamling

10. november 2018

Ledningsarbejde pga. brud

Pga.brud på fjernvarmeledning på Skovbrynet vil der mandag d.12-11-2018 vil der være afbrydelse af varmeforsyningen fra kl.09.00 til ca. kl.15.00 følgende veje vil blive berørt Skolevej 17-39, Skovbrynet 2-39, Tværvej 1-6, Skovsvinget 1-10, Tjørnervej, Kongsvej, Syrenvej og Kirkevej
Bestyrelsen

17. oktober 2018

Generalforsamling

 

 

GENERALFORSAMLING

mandag den 05. november 2018

Kl. 19.30 i Landbohjemmet

 

DAGSORDEN

 

 

 1. Valg af dirigent

 1. Formandens beretning

 1. Regnskab og budget

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 2. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 3. Valg af revisor og revisorsuppleanter

 4. Behandling af indkommende forslag

 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen

  Fusion med Auning Varmeværk

 6. Eventuelt

   

   

Forslag skal være formanden i hænde senest 12 dage før

generalforsamlingen

 


2. oktober 2018

Ledningsarbejde

Pindstrup Varmeværk
Pga.brud på fjernvarmeledning  på Kirkevej vil der onsdag d. 03-10-2018 vil der være afbrydelse af varmeforsyningen fra kl. 07.30 til ca. kl. 17.00 følgende veje vil blive berørt Skolevej 17-39, Skovbrynet 2-39, Tværvej 1-6, Skovsvinget 1-10, Tjørnervej, Kongsvej, Syrenvej og Kirkevej

Bestyrelsen


24. august 2018

Ledningsarbejde

Afbrydelse af varmeforsyning
 
Mandag d.27.08.18 fra kl. 09.00 til ca. 13.00 vil varmeforsyningen være afbrudt pga. ledningsarbejde
Følgende veje vil blive omfattet af lukningen: hele Toftevej, en del af Bakkevej, en del af Solbakken en del af Brunmosevej, hele Bøgevej, hele Skolevej og Skovbrynet 47-53
 
 
Venlig hilsen bestyrelsen
 Pindstrup Varmeværk

26. juni 2018

Afbrydelse af varmeforsyning

Pga. af ledningsarbejde på hovedledning til Ringsø er der afbrudt for varmeforsyningen torsdag d.28/6-2018 fra kl. 08.00 til ca. kl. 16.00

Følgende veje er berørt af afbrydelsen: Storegade fra nr.2 til nr. 34, hele Banevej hele Hvidebrovej, hele Ringsøvej hele Kastrupvej og Hasselholmvej

Mvh. Bestyrelsen  


18. juni 2018

Årsaflæsning 2018

Aflæsning af fjernvarme forbrugsmålere foretages i tidsrummet fra d. 20-06 til d. 30-06 2018

Årsopgørelsen udsendes via Nets sidst i juli.

Bestyrelsen

 


29. maj 2018

Forstyrelse på varmeforsyning

Pga. et brud på Kongsvej, kan der fremkomme forstyerlser på varmeforsyningen onsdag d. 30/5-2018 fra kl. 09.00 til ca. 17.00

Det gælder på følgende veje.

Kirkevej, Skolevej fra nr. 17 til 39, Skovbrynet nr. 31 til 39, Syrenvej, Kongsvaj, Tværvej, Skovsvinget og Skovbrynet 2 til 23 

Mvh. Bestyrelsen

 


23. marts 2018

Genetablering af varmeforsyning

Så er der igen varmeforsyning i de berørte områder, vi undskylder afbrydelsen 

Mvh. bestyrelsen


23. marts 2018

Afbrydelse af varmeforsyning

Pga. en rørsprængning på hovedledningen til Ringsø er der afbrudt for varmeforsyningen. Følgende veje er berørt af afbrydelsen, Storegade fra nr. 34 til          nr.2, hele Banevej hele Hvidebrovej og Ringsø.

Vi arbejder på at få det lavet i aften og nat.

Vi beklager meget

Mvh. Bestyrelsen 


23. januar 2018

Afbrydelse af varmeforsyning

Pga. ledningsarbejde på Storegade vil varmeforsyningen være afbrudt i tidsrummet onsdag d. 24.01-18 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00, Følgende veje vil være omfattet af lukningen. Storegade nr. 2-75,  Ringsøvej,  Kastrupvej,  Kirkevej, Syrenvej, Tjørnevej, Kongsvej, Tværvej, Skovsvinget, Hvidebrovej, Skovbrynet nr. 2-39, og Skolevej fra nr. 17-30. Vi beklager men det er en nødvendig repation.

Mvh. Bestyrelsen 

 


20. januar 2018

Afbrydelse af varmeforsyning

Pga.ledningsarbejde vil varmeforsyningen kortvarigt være afbrudt mandag d.22/1-18 kl.09.00 til ca. kl.12.00 følgende veje vil være berørt: Storegade fra nr.79 til nr.125, hele Perlevej og Sandvej
Mvh. Bestyrelsen

Nyheder og drift

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk