Priser

Priser fra Pindstrup Varmeværk pr. 1. juli 2018

 

Priserne er incl. moms.

 

Priser

Forbrugsafgift
Pr. Kwh - kr. 0,6875
Pr. Mwh - kr. 687,50

Målerleje
Pr. år - kr. 731,25

Rumafgift: BBR areal* 2,30m
Boligareal efter BBR pr. M3 - kr. 13,12

Tilslutningsafgift
kr. 18750,00

Ved for sen indbetaling
Gebyr - 1% i rente indtil restancen er betalt

1. Rykkerbrev
Gebyr kr. 100,00

2. Rykkerbrev sendes til inkasso
Gebyr kr. 150,00

Inkassogebyr
Gebyr fra 10 - 30% af det skyldige beløb

Flyttegebyr
Gebyr - kr. 375,00

Lukning af forsyningen
Gebyr - kr. 312,50 + omkostninger

Genåbning af forsyningen
Gebyr - kr. 312,50 + omkostninger

 

Afkølingstarif: Ekstra betaling udgør kr. 6,25 pr. KWH pr. grad, som er lavere end 30 gr.C

A conto indbetalinger: 10 rater minus juli og december med forfald den 1. i måneden og sidste rettidig indbetalingsdag den 10. i måneden.

Årsopgørelse: Målerne aflæses ultimo juni og opgørelsen sendes ud i juli måned. Betaling forfalder 1. august med betaling d. 10.

 

Pindstrup Varmeværk AMBA

Brunmosevej 3A
Pindstrup
8550 Ryomgård

Mail: pindstrupvarmevaerk@mail.tele.dk